Soutěže základních uměleckých škol

Nápověda

Soutěže základních uměleckých škol pro školní rok 2015/2016

 1. Hra na elektronické klávesové nástroje
  • Soutěžní kategorie
   • a) sólo
    • Věkové kategorie
     • 0. kategorie (do 8 let, 3–6 minut)
     • I. kategorie (do 9 let, 3–6 minut)
     • II. kategorie (do 10 let, 4–7 minut)
     • III. kategorie (do 11 let, 4–7 minut)
     • IV. kategorie (do 12 let, 5–8 minut)
     • V. kategorie (do 13 let, 5–8 minut)
     • VI. kategorie (do 14 let, 6–9 minut)
     • VII. kategorie (do 15 let, 6–9 minut)
     • VIII. kategorie (do 17 let, 7–10 minut)
     • IX. kategorie (do 26 let, 7–10 minut)
  • Soutěžní kola
   • Ústřední – ZUŠ Františkovy Lázně (29. 4. 2016 – 1. 5. 2016)
   • Krajská
    • Královéhradecký kraj – ZUŠ Střezina,Hradec Králové (16. 3. 2016)
  • Přihláška do soutěže
  • Seznam soutěžních skladeb celé soutěže
 2. Komorní hra s převahou dechových nástrojů
  • Soutěžní kategorie
   • a) soubory dřevěných dechových nástrojů
    • Věkové kategorie
     • I. kategorie (do 10 let, 3–6 minut)
     • II. kategorie (do 13 let, 4–8 minut)
     • III. kategorie (do 16 let, 6–10 minut)
     • IV. kategorie (do 19 let, 6–10 minut)
     • V. kategorie (do 26 let, 6–10 minut)
   • b) soubory zobcových fléten
    • Věkové kategorie
     • I. kategorie (do 10 let, 3–6 minut)
     • II. kategorie (do 13 let, 4–8 minut)
     • III. kategorie (do 16 let, 6–10 minut)
     • IV. kategorie (do 19 let, 6–10 minut)
     • V. kategorie (do 26 let, 6–10 minut)
   • c) soubory žesťových nástrojů
    • Věkové kategorie
     • I. kategorie (do 10 let, 3–6 minut)
     • II. kategorie (do 13 let, 4–8 minut)
     • III. kategorie (do 16 let, 6–10 minut)
     • IV. kategorie (do 19 let, 6–10 minut)
     • V. kategorie (do 26 let, 6–10 minut)
   • d) soubory různých nástrojových kombinací s početní převahou dechových nástrojů
    • Věkové kategorie
     • I. kategorie (do 10 let, 3–6 minut)
     • II. kategorie (do 13 let, 4–8 minut)
     • III. kategorie (do 16 let, 6–10 minut)
     • IV. kategorie (do 19 let, 6–10 minut)
     • V. kategorie (do 26 let, 6–10 minut)
  • Soutěžní kola
   • Ústřední – ZUŠ J.R.Míši,Orlová - Poruba (5. 5. 2016 – 8. 5. 2016)
   • Krajská
    • Královéhradecký kraj (soutěžní kategorie a), d)) – ZUŠ Police nad Metují (22. 3. 2016)
    • Královéhradecký kraj (soutěžní kategorie b)) – ZUŠ F. A. Šporka,Jaroměř (15. 3. 2016)
    • Královéhradecký kraj (soutěžní kategorie c)) – ZUŠ Trutnov (23. 3. 2016)
  • Přihláška do soutěže
  • Seznam soutěžních skladeb celé soutěže
 3. Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry)
  • Soutěžní kategorie
   • 1. Akordeon sólo
    • Věkové kategorie
     • 0. kategorie (do 8 let, 2–4 minuty)
     • I. kategorie (do 9 let, 3–5 minut)
     • II. kategorie (do 10 let, 4–6 minut)
     • III. kategorie (do 11 let, 5–7 minut)
     • IV. kategorie (do 12 let, 6–8 minut)
     • V. kategorie (do 13 let, 7–9 minut)
     • VI. kategorie (do 14 let, 8–10 minut)
     • VII. kategorie (do 15 let, 8–10 minut)
     • VIII. kategorie (do 16 let, 10–12 minut)
     • IX. kategorie (do 17 let, 10–12 minut)
     • X. kategorie (do 18 let, 12–15 minut)
   • 2. a) A Komorní hra do 5 členů (čistě akordeonová)
    • Věkové kategorie
     • I. kategorie (do 12 let, 6–9 minut)
     • II. kategorie (do 15 let, 8–11 minut)
     • III. kategorie (do 18 let, 12–15 minut)
     • IV. kategorie (do 25 let, 12–15 minut)
   • 2. a) B Komorní hra do 5 členů (smíšená)
    • Věkové kategorie
     • I. kategorie (do 12 let, 6–9 minut)
     • II. kategorie (do 15 let, 8–11 minut)
     • III. kategorie (do 18 let, 12–15 minut)
     • IV. kategorie (do 25 let, 12–15 minut)
   • 2. b) Souborová hra
    • Věkové kategorie
     • I. kategorie (do 12 let, 6–9 minut)
     • II. kategorie (do 15 let, 8–11 minut)
     • III. kategorie (do 18 let, 12–15 minut)
     • IV. kategorie (do 25 let, 12–15 minut)
   • 2. c) Orchestrální hra
    • Věkové kategorie
     • I. kategorie (do 15 let, 9–12 minut)
     • II. kategorie (do 25 let, 12–15 minut)
  • Soutěžní kola
   • Ústřední – ZUŠ T. Brzkové, Plzeň (6. 5. 2016 – 8. 5. 2016)
   • Krajská
    • Královéhradecký kraj – ZUŠ Náchod (30. 3. 2016)
  • Přihláška do soutěže
  • Seznam soutěžních skladeb celé soutěže
 4. Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
  • Soutěžní kategorie
   • 1) Smyčcová dua
    • Věkové kategorie
     • 0. kategorie (do 9 let, 4–6 minut)
     • I. kategorie (do 11 let, 4–7 minut)
     • II. kategorie (do 13 let, 6–9 minut)
     • III. kategorie (do 15 let, 8–12 minut)
     • IV. kategorie (do 26 let, 8–12 minut)
   • 2) Smyčcová tria, kvarteta
    • Věkové kategorie
     • 0. kategorie (do 9 let, 4–6 minut)
     • I. kategorie (do 11 let, 4–7 minut)
     • II. kategorie (do 13 let, 6–9 minut)
     • III. kategorie (do 15 let, 8–12 minut)
     • IV. kategorie (do 26 let, 8–12 minut)
   • 3) Tria, kvarteta, kvinteta (event. až noneta) klasického obsazení, bez klavíru
    • Věkové kategorie
     • 0. kategorie (do 9 let, 4–6 minut)
     • I. kategorie (do 11 let, 4–7 minut)
     • II. kategorie (do 13 let, 6–9 minut)
     • III. kategorie (do 15 let, 8–12 minut)
     • IV. kategorie (do 26 let, 8–12 minut)
   • 4) Tria, kvarteta, kvinteta (event. až noneta) klasického obsazení s klavírem
    • Věkové kategorie
     • 0. kategorie (do 9 let, 4–6 minut)
     • I. kategorie (do 11 let, 4–7 minut)
     • II. kategorie (do 13 let, 6–9 minut)
     • III. kategorie (do 15 let, 8–12 minut)
     • IV. kategorie (do 26 let, 8–12 minut)
   • 5) Komorní soubory barokní a předklasické hudby
    • Věkové kategorie
     • 0. kategorie (do 9 let, 4–6 minut)
     • I. kategorie (do 11 let, 4–7 minut)
     • II. kategorie (do 13 let, 6–9 minut)
     • III. kategorie (do 15 let, 8–12 minut)
     • IV. kategorie (do 26 let, 8–12 minut)
  • Soutěžní kola
   • Ústřední – ZUŠ Jindřichův Hradec (13. 5. 2016 – 15. 5. 2016)
   • Krajská
    • Královéhradecký kraj – ZUŠ Police nad Metují (7. 4. 2016)
  • Přihláška do soutěže
  • Seznam soutěžních skladeb celé soutěže
 5. Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu
  • Soutěžní kategorie
   • A Komorní sbory - do 16 členů
    • Věkové kategorie
     • Kategorie 1 (do 12 let, 8–10 minut)
     • Kategorie 2 (do 18 let, 10–12 minut)
     • Kategorie 3 (do 26 let, 10–12 minut)
   • B Velké sbory - od 17 členů
    • Věkové kategorie
     • Kategorie 1 (do 12 let, 8–10 minut)
     • Kategorie 2 (do 18 let, 10–12 minut)
     • Kategorie 3 (do 26 let, 10–12 minut)
   • C Zvláštní kategorie bez omezení počtu ve věku do 26 let - žáci věkově i hlasově různorodí
    • Věkové kategorie
     • Kategorie 1 (do 12 let, 8–10 minut)
     • Kategorie 2 (do 18 let, 10–12 minut)
     • Kategorie 3 (do 26 let, 10–12 minut)
  • Soutěžní kola
   • Ústřední – ZUŠ B. Smetany,Litomyšl (20. 5. 2016 – 22. 5. 2016)
   • Krajská
    • Královéhradecký kraj – ZUŠ Rychnov n. Kněžnou (18. 3. 2016)
  • Přihláška do soutěže
  • Seznam soutěžních skladeb celé soutěže
 6. Skladatelská soutěž
  • Soutěžní kategorie
   • a) jednotlivci
    • Věkové kategorie
     • I. kategorie (do 8 let, 1–10 minut)
     • II. kategorie (do 12 let, 1–10 minut)
     • III. kategorie (do 16 let, 5–20 minut)
     • IV. kategorie (do 20 let, 5–20 minut)
  • Soutěžní kola
   • Ústřední – ZUŠ Vladislava Vančury p.o.,Háj ve Slezsku (8. 6. 2016 – 9. 6. 2016)
  • Přihláška do soutěže
  • Seznam soutěžních skladeb celé soutěže
 7. Literárně dramatický obor – soutěžní přehlídka v kolektivním projevu
  • Soutěžní kategorie
   • a) kolektivy ročníkové
    • Věkové kategorie
     • I. kategorie (do 8 let, 5–15 minut)
     • II. kategorie (do 10 let, 5–15 minut)
     • III. kategorie (do 12 let, 5–30 minut)
     • IV. kategorie (do 14 let, 10–45 minut)
     • V. kategorie (do 16 let, 10–45 minut)
     • VI. kategorie (do 20 let, 10–45 minut)
   • b) kolektivy souborové
    • Věkové kategorie
     • VII. kategorie (do 13 let, 5–30 minut)
     • VIII. kategorie (do 20 let, 10–45 minut)
  • Soutěžní kola
   • Ústřední – ZUŠ Litvínov (2. 6. 2016 – 5. 6. 2016)
   • Krajská
    • Královéhradecký kraj – ZUŠ Střezina,Hradec Králové (31. 3. 2016 – 1. 4. 2016)
  • Přihláška do soutěže
  • Seznam soutěžních prací celé soutěže

Pondělí 21. ledna 2019

PoÚtStČtSoNe
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31123